•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Pumunta sa bahay ko ang kapatid ng kapitbahay dahil nakipagtalo siya sa kanyang ina. Siya ay isang bata at may edad na sa paaralan na nabighani sa akin mula sa unang pagkikita namin. Kapitbahay ko si Wan at ngayon ay nakipagtalo siya sa kanyang ina kaya nagpunta siya sa aking bahay para sa hapon. At dumating ang isang kakaibang pagkakataon, naghanda ako ng isang basong tubig para sa kanya na may kasamang pampatulog at pagkatapos ay nakatulog siya nang walang alam. Malaya kong ginalugad ang katawan ng maganda at dalagang dalagang ito.Sana nga ay mas makipagtalo pa siya sa kanyang ina upang masayang makipagtalik kay Wan ng maraming beses.