•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Matapos makapagtapos ng unibersidad, agad na iniwan ni Akira ang kanyang pamilya at lumipat sa dormitoryo ng paaralan. Sa panahong ito, muling nagpakasal ang kanyang ama sa ibang babae. Hindi man lang niya kinasusuklaman ang madrasta na ito, labis pa nga ang pasasalamat niya na lagi itong nagmamalasakit at nag-aalala sa kanya, tinutulungan siyang makalimutan ang pakiramdam ng kalungkutan kapag namumuhay nang mag-isa. Sa wakas, dumating na ang araw ng graduation ceremony.Dahil sa work commitments, hindi nakarating ang tatay ni Akira. Iniisip na lang niyang gugulin niyang mag-isa ang mahalagang araw ng kanyang buhay, biglang sa di kalayuan ay kumakaway at masayang nakangiti ang kanyang madrasta. Pareho silang nag-celebrate, at uminom ng maraming alak ang madrasta, kaya kinailangan siyang ihatid ni Akira sa hotel. Aalis na sana siya, pinigilan siya ng kanyang ina, binigyan siya ng mapusok na halik at ipinagtapat sa kanya ang kanyang nararamdaman. At ang maling pag-iibigan ng dalawa ay naganap mula sa sandaling iyon.